• head_banner

Vlastnosti grafitu-Tepelná vodivost

Grafit je jedinečný a výjimečný materiál, který má pozoruhodné vlastnosti tepelné vodivosti. Tepelná vodivost grafitu se zvyšuje s rostoucí teplotou a jeho tepelná vodivost může při pokojové teplotě dosáhnout 1500-2000 W / (mK), což je asi 5krát více. mědi a více než 10krát více než kovového hliníku.
https://www.gufancarbon.com/uhp-350mm-graphite-electrode-for-smelting-steel-product/

Tepelná vodivost se týká schopnosti materiálu vést teplo.Měří se podle toho, jak rychle může teplo projít látkou.Grafit, přirozeně se vyskytující forma uhlíku, má jednu z nejvyšších tepelných vodivostí ze všech známých materiálů.Vykazuje výjimečnou tepelnou vodivost ve směru kolmém k jeho vrstvám, což z něj činí ideální materiál pro četné aplikace.

Grafitová strukturasestává z vrstev atomů uhlíku uspořádaných do šestiúhelníkové mřížky.Uvnitř každé vrstvy jsou atomy uhlíku drženy pohromadě silnými kovalentními vazbami.Vazby mezi vrstvami, známé jako Van der Waalsovy síly, jsou však relativně slabé.Právě uspořádání atomů uhlíku v těchto vrstvách dává grafitu jedinečné vlastnosti tepelné vodivosti.

Tepelná vodivost grafitu je dána především jeho vysokým obsahem uhlíku a unikátní krystalickou strukturou.Vazby uhlík-uhlík v každé vrstvě umožňují snadný přenos tepla v rovině vrstvy. Z chemického vzorce grafitu můžeme pochopit, že slabé síly mezi vrstvami umožňují fononům (vibrační energii) rychle se pohybovat přes mříž.

Vysoká tepelná vodivost grafitu vedla k jeho širokému použití v různých průmyslových odvětvích.

I:Výroba grafitové elektrody.

Grafit je jedním z hlavních materiálů provýroba grafitové elektrody, který má výhody vysoké tepelné vodivosti, vysoké teplotní odolnosti, dobré chemické stability, vysoké mechanické pevnosti, takže je široce používán v metalurgii, chemickém průmyslu, elektroenergetice a dalších průmyslových odvětvích v procesu elektrolytických a elektrických pecí.

II:Grafit se používá v oblasti elektroniky.

Grafit se používá jako materiál chladiče k rozptýlení tepla generovaného elektronickými zařízeními, jako jsou tranzistory, integrované obvody a výkonové moduly.Jeho schopnost účinně přenášet teplo pryč z těchto zařízení pomáhá udržovat stabilitu a zabraňuje přehřívání.

III:grafit se používá při výroběkelímkya formy pro odlévání kovů.

Jeho vysoká tepelná vodivost umožňuje účinný přenos tepla a zajišťuje rovnoměrné zahřívání a ochlazování kovu.To zase zlepšuje kvalitu a konzistenci konečného produktu.

IV: Tepelná vodivost grafitu se používá v leteckém průmyslu.

Grafitové kompozity se používají při konstrukci součástí letadel a kosmických lodí.Výjimečné vlastnosti grafitu pro přenos tepla pomáhají zvládat extrémní teploty, ke kterým dochází během vesmírných misí a vysokorychlostních letů.

V: Grafit se používá jako mazivo v různých průmyslových odvětvích.

Běžně se používá ve výrobních procesech s vysokými teplotami a tlaky, jako jsou automobilové motory a kovoobráběcí stroje.Schopnost grafitu odolávat vysokým teplotám při současném snížení tření z něj činí ideální mazivo pro takové aplikace.

VI:Grafit se používá ve vědeckém výzkumu.

Běžně se používá jako standardní materiál pro měření tepelné vodivosti jiných látek.Osvědčené hodnoty tepelné vodivosti grafitu slouží jako referenční bod pro porovnávání a hodnocení vlastností přenosu tepla různých materiálů.

 https://www.gufancarbon.com/high-powerhp-graphite-electrode/

Závěrem lze říci, že grafitová tepelná vodivost je výjimečná díky své unikátní krystalové struktuře a vysokému obsahu uhlíku.Jeho schopnost účinně přenášet teplo z něj činí nepostradatelný v různých průmyslových odvětvích, včetně elektroniky, odlévání kovů, letectví a mazání.Kromě toho grafit slouží jako referenční materiál pro měření tepelné vodivosti jiných látek.Pochopením a využitím výjimečnéhovlastnosti grafitu, můžeme pokračovat ve zkoumání nových aplikací a pokroků v oblasti přenosu tepla a tepelného managementu.


Čas odeslání: srpen-06-2023