• head_banner

Cenu grafitových elektrod ovlivňuje více faktorů

Grafitové elektrodyhrají klíčovou roli v různých průmyslových odvětvích, zejména v elektrických obloukových pecích.Tyto elektrody vedou elektřinu a generují intenzivní teplo, nezbytné pro tavení a rafinaci kovů.V důsledku toho jsou nezbytné pro výrobu oceli, recyklaci kovového odpadu a další procesy rafinace kovů.Cena grafitových elektrod se však může výrazně lišit v důsledku více faktorů.

https://www.gufancarbon.com/ultra-high-poweruhp-graphite-electrode/

1. Dostupnost surovin a náklady

Jedním z primárních faktorů ovlivňujících ceny grafitových elektrod je dostupnost a cena surovin.Grafitové elektrody jsou obvykle vyráběny za použití vysoce kvalitního ropného jehlového koksu.Kolísání dostupnosti a ceny jehlového koksu přímo ovlivňuje celkové náklady na grafitové elektrody, což přispívá ke kolísání cen na trhu.

2.Nedostatek vysoce kvalitního jehlového koksu

Dalším zásadním faktorem ovlivňujícím ceny grafitových elektrod je nedostatek kvalitního jehlového koksu. Jehlový koks, specializovaná forma ropného koksu, je klíčovou surovinou potřebnou pro výrobu grafitových elektrod.Výroba vysoce kvalitního jehlového koksu je však omezená a vysoce závislá na ropném průmyslu.Jakékoli narušení dodavatelského řetězce nebo nedostatek vysoce kvalitního jehlového koksu může vést k prudkému nárůstuceny grafitových elektrod.

https://www.gufancarbon.com/graphite-electrode-overview/

3. Zvyšuje se poptávka po vysoce kvalitní oceli

Dalším významným faktorem, který přispívá ke kolísání cen grafitových elektrod, je zvyšující se poptávka po vysoce kvalitní oceli.Vzhledem k tomu, že globální ekonomika neustále roste, vyžadují průmyslová odvětví, jako je automobilový průmysl, stavebnictví a infrastruktura, ocel s vynikajícími vlastnostmi.Grafitové elektrody jsou nedílnou součástí výrobního procesu v EOP, kde poskytují potřebnou tepelnou a elektrickou vodivost pro tavení ocelového šrotu, výsledkem čehož je vyšší kvalita konečného produktu.

4. Elektrické obloukové pece se staly trendem doby v ocelářském průmyslu

Ve srovnání s tradičními vysokými pecemi nabízí EAF větší flexibilitu, energetickou účinnost a snížené emise uhlíku.Thevlastnosti grafitových elektrodNechte použití grafitových elektrod v rámci EAF usnadňuje tavení ocelového šrotu, snižuje potřebu surovin a činí proces šetrnějším k životnímu prostředí. Rostoucí posun k EAF vedl k nárůstu poptávky po grafitových elektrodách, což mělo dopad na jejich ceny.

https://www.gufancarbon.com/small-diameter-graphtie-electrode/

5.Grafitové elektrody jsou spotřební výrobky

Je důležité poznamenat, že grafitové elektrody jsou spotřební položky, což znamená, že během procesu výroby oceli podléhají opotřebení.Neustálý kontakt s intenzivním teplem a elektrickými proudy postupně eroduje grafitové elektrody, což vyžaduje pravidelnou výměnu.V důsledku toho nepřetržitá spotřeba grafitových elektrod dále ovlivňuje jejich cenovou dynamiku, přičemž zvýšená poptávka po náhradách vede k cenovým výkyvům.

https://www.gufancarbon.com/graphite-electrode-overview/

6.Obchodní válka mezi hlavními světovými ekonomikami

Pokračující obchodní války mezi hlavními světovými ekonomikami také ovlivnily cenu grafitových elektrod.Vzhledem k tomu, že země zavádějí cla a obchodní omezení, zažívá globální trh s ocelí posuny v nabídce a poptávce.Tyto obchodní spory narušují stabilní tok surovin a ovlivňují dostupnost a cenugrafitové elektrody.Nejistota a volatilita v globálním obchodu představují další vrstvu složitosti a ovlivňují ceny grafitových elektrod.

https://www.gufancarbon.com/small-diameter-graphtie-electrode/

Na závěr lze říci, že kolísání cen grafitových elektrod je ovlivněno různými faktory, včetně rostoucí poptávky po vysoce kvalitní oceli, rostoucí popularity elektrických obloukových pecí, spotřebního charakteru grafitových elektrod, nedostatku kvalitního jehlového koksu a probíhající obchodní války.Navzdory těmto výkyvům zůstávají grafitové elektrody nepostradatelnou součástí při výrobě oceli a probíhají snahy o řešení těchto problémů a stabilizaci jejich cen.Ocelářský průmysl i nadále spoléhá na tato spolehlivá řešení při výrobě vysoce kvalitní oceli efektivně a udržitelně.


Čas odeslání: 25. srpna 2023